Ja till livet – trots allt!

Jag brukar lyssna på ljudböcker då jag reser. För det mesta handlar det om transport på välkända vägar, där färden annars lätt känns som ett långtråkigt malande och slöseri med tid. När man sätter på en bra ljudbok är det i stället som att tiden försvinner och resan blir till en njutning.  Den senaste tiden har jag lyssnat till tre bra böcker: Crossroads av Anthony Franzen; Shuggie Bain av Douglas Stuart och The Sacrifice av Joyce Carol Oates. På väntelistan ligger The Street av Ann Petry. Kanske jag återkommer till någon av dessa böcker framöver. De innehåller alla både fascinerande och skrämmande skildringar av livet

I går började jag på en minibok av neurologen och psykiatern Viktor Frankl. Den bygger på ett antal föreläsningar som han höll i sin hemstad Wien, 11 månader efter att ha blivit befriad ur nazisternas koncentrationsläger. Vad jag har förstått blev boken publicerad av en förläggare i Wien men föll sedan i glömska, medan boken ”Livet måste ha en mening” har sålts i över 16 miljoner exemplar.

Jag har inte hunnit att lyssna till mer än något kapitel men innehållet har redan gjort intryck. Bokens titel avslöjar poängen i det budskap som Frankl vill framföra. Livet är inte självklart och ibland kan omständigheterna vara så kaotiska och nedbrytande att man har svårt att hitta meningen. Frankl talar ur sin erfarenhet. Nyss befriad ur koncentrationslägrets fasor som han skildrar i ovan nämnda bok, har han sett många av sina kamrater förlora tron på livet. Enligt Frankl kan vi välja en annan väg. Vi väljer inte livets omständigheter, däremot kan vi välja att inte ge upp om livet inte blev som vi förväntade oss. Att säga ”ja till livet trots allt”, innebär inte resignation. I stället betyder det att vi aktivt försöker att se hur det oundvikliga kan förvandlas till en positiv kraft i våra liv.

Att börja varje dag med att ”säga ja till livet”, oavsett hur stora utmaningarna än är, kan vara början på en resa med ett helt nytt perspektiv på livet. Insikten att tillvaron inte är meningslös, utan att det finns något ändamålsenligt som vi kan hitta i varje skeende, kan ge oss kraft att härda ut och till och med göra att vi stärkta går vidare. I stället för att ständigt leva i en ständig brottningskamp med livets omständigheter, ger det oss en möjlighet att välkomna livet som det är och där vi befinner oss.

Publicerat den
Kategoriserat som Uncategorized

Andas in lugnet

Stressen är en av vår tids stora gissel. Visserligen brukar man skilja på ”god” och ”ond” stress. Tanken är att man kan behöva ett visst mått av stress för att kunna nå sina mål. Den där lagom stora adrenalinkicken sägs behövas för att vi ska känna oss tillfredsställda.

Må så vara men i de allra flesta fall är stressen av ondo. Det finns gott om studier som visar dess negativa inverkan på både psyke och soma. De flesta människor behöver inte lära sig att stressa, däremot är det en konst att kunna stressa av.

Det finns alldeles för många saker som triggar igång oss i vår vardag. Det användbara verktyg som jag nu använder mig av, nämligen internet med alla dess möjligheter, kanske också utgör en av de största hälsoriskerna i vår tid. Pressen att omedelbart kommunicera och respondera gör att eftertanke och reflektion sätts på undantag.

De möjligheter som står oss till buds innebär också att kraven blir större. Krav på att lyckas i sin karriär, att tjäna mer, att kunna betala sina lån, att motsvara alla förväntningar i föräldrarollen, att……………..

Det finns inget enkelt knep för att komma ur ekorrhjulet. Däremot behövs det modigt folk som vågar tala om vilka faror människan utsätter sig för i sin jakt på att ständigt nå högre och få det bättre. Som dessutom kan vara vägvisare och peka på att det finns alternativa sätt att leva.

Sådana sanningssägare är inte bakåtsträvare. Däremot har de en förmåga att kunna inse de långsiktigt förödande konsekvenserna av ett samhälle som inte tar hänsyn till människans behov.

Människan är ingen maskin. Vi är skapade för att kunna njuta av livet. Meningen var att vi skulle vara delaktiga i skapelseprocessen och uppleva en tillfredsställelse i det vi gör.

Hemligheten för att uppnå lycka är inte att äga mycket, utan att kunna känna lyckan i allt som vi faktiskt redan äger. Det mesta delar vi med alla andra och det är gratis!