Omtanke

Konsten att visa omtanke om oss själva, om varandra och om vår jord…

”Tillsammans för Freden och Rättvisan” – monument i Lyon, Frankrike
En påminnelse om att vi hör samman
Vi arbetar envetet på för att gynna ekosystemet

No man is an Island

Vi lever i ett ekosystem som inte bara är beroende av vår välvilja. Vi människor är själva en del av det. Det negativa som sker i vår miljö, får också återverkan på allt levande. Fattigdom och utsatthet innebär stor risk för både miljö och människor, eftersom människans omedelbara basala behov väger tyngre än det långsiktiga målet av en miljö som i slutändan återbetalar våra insatser i form av hälsa och välbefinnande.

Att tänka Helhet

Därför behöver vi mer och mer ställa oss frågan, på vilket sätt våra handlingar – eller vår oförmåga att handla – påverkar våra medmänniskor, vår miljö och i slutändan oss själva.

Havet består av droppar

Det är lätt att lamslås av tanken att vår insats ändå har så liten betydelse. Det som är litet kan ändå få en stor betydelse, då många beslutar sig för att verka i samma riktning. Det är därför den här bloggen finns till. Den må vara en droppe i havet – men havet består ju i slutändan av ett oändligt antal droppar!