Hoppas – trots allt (7)

Liten verktygslåda för inre helande

Ingen hjälp kan nå fram och bli effektiv, om inte människan i kris själv engagerar sig och strävar i samma riktning som det stöd man mottar. Parallellt med det yttre krisstödet, finns det ofta möjligheter för den som står mitt uppe i krisen att bidra till att utvecklingen tar en positiv riktning. Det handlar om att ta tillvara resurser som finns i mig själv men också i min omgivning. Samtidigt som varje människas upplevelse är unik, finns det ändå några råd som kanske passar de flesta.

Gör ett medvetet val. Ingen god process kan bära frukt utan att den drabbade vill medverka. Det beslutet behöver inte innebära något dramatiskt eller komplicerat. I ett läge där man har tappat fotfästet, är det ofta svårt att agera beslutsamt. Det kan handla om något så enkelt som att göra sig tillgänglig för det som gör gott och att undvika situationer och miljöer där sår rivs upp och man mår dåligt.

Ta till dig de goda, konstruktiva råden. I en förvirrad situation är det tyvärr inte så enkelt att urskilja var de finns och varifrån de kommer. Försök att ta tillvara vänner du har förtroende för. Hjälp kan inte förväntas från dem som kastar sig över dig, för att tala om hur du ska göra och vad som har gått fel. Inte heller kommer den från de som behandlar dig som ett offer. Sök dig i stället till medmänniskor, som lyssnar till dig på ett respektfullt sätt, innan han eller hon själv talar. En sådan person har inte svar på alla dina frågor. Hon försöker inte heller att styra dig i en bestämd riktning. I stället uppmuntrar hon den gnista av hopp som finns hos dig, så att de positiva krafterna kan få näring och växa i styrka. Sanna medmänniskor har också förmågan att kritisera och korrigera, utan att inta en dömande och fördömande attityd.

Sök viloplatser för den trötta själen. Det beror på varje enskild människa var någonstans den viloplatsen finns. För vissa är det på en konsert med musik som väcker positiva känslor och upplevs som harmonisk. För andra är det långa promenader i skogens tystnad som förmedlar vila och ro. En del söker sig till tystnaden i kyrkorummet, stillheten omkring religiösa symboler eller kanske meditation och avslappningsövningar. Det är viktigt att du hittar det som är rätt för dig!

Fysisk aktivitet hjälper till i läkningsprocessen av själens sår. Det som vi säkert vet men så ofta glömmer bort, är att allt hänger samman i våra liv. Om en människa mår dåligt psykiskt, kan det få fysiska återverkningar. På samma sätt påverkas det psykiska välbefinnandet av hur man sköter om sin kropp. Tyvärr är risken stor att man blir passiviserad också fysiskt, då man mår dåligt inombords. Ändå är det då som vi allra mest skulle behöva ta tillvara den energi vilken har sitt ursprung i kroppens biologiska processer och som fortplantar sig in i våra känslor, vårt medvetande, vår vilja. Det behöver inte vara något komplicerat – en lång promenad räcker ofta för att sätta igång en kedjereaktion av goda krafter.

Eftersom det är så svårt att få till den här delen av livet (och så lätt att ”glömma” den), så bör man sätta det som en punkt på dagsschemat. Gör det till en integrerad del av ditt liv! Låt det inte komma sist på dagordningen, utan prioritera den fysiska aktiviteten som något viktigt för ditt välmående.

Ge plats för det roliga. Tillåt dig själv att avsätta en del av ditt liv åt det som du finner glädje i. Det kan handla om att återuppta en hobby som fått stryka på foten, därför att det varken fanns tid eller kraft att uppehålla den. Eller det kanske finns ett undertryckt intresse som du inte vågat ge gensvar på tidigare i livet. En livskris kan vara just det tillfälle då det finns möjlighet att släppa fram och konkretisera dina innersta drömmar. Det kan till och med vara fröet som börjar gro och som leder till en positiv nyorientering.

Försök hitta vägar att uttrycka det du känner. Att sätta ord på det inre kaoset är bara en av vägarna till att ”värka ut” känslor av sorg, vrede, ångest, förvirring. För andra kan det vara måleri eller skapande aktiviteter, musik och teater. Själv har jag i olika krissituationer funnit en oerhörd möjlighet till återhämtning i den möjlighet jag haft att skapa i min trädgård. Det viktiga är att våra känslor av vrede och sorg, kan få utlopp genom en skapande aktivitet vi känner oss tillfreds med.

Finn befrielsen i att engagera dig för andra. En vän berättade om hur han hade befunnit sig i en period av nedstämdhet och en känsla av värdelöshet. Han hade väldigt svårt att befria sig från de negativa tankarna och det ledde till isolering. En dag beslöt han sig själv för att bryta den negativa spiralen. Han fick idén att börja använda sin erfarenhet och kompetens för att stötta behövande människor i sin närhet. Det dröjde ett tag innan han vågade ta steget men när han väl hade gjort det, var det som ett ok hade lyfts av. Han upplevde en befrielse och glädje. Frimodigheten och självkänslan kom tillbaka då han vågade ge av sitt eget liv åt andra.

Hämta styrka i familj, hos nära vänner, i den sociala gemenskap du känner trygghet i och har förtroende för. Många upplever kyrkan eller den religiösa gemenskap man tillhör som en resurs. Andra människor hittar bättre möjligheter på annat håll. Det viktiga är att det blir en väg till inre helande och inte till ännu större brustenhet. Utnyttja möjligheten att få skratta och ha roligt tillsammans med andra. Ha inte dåligt samvete om du tillfälligt glömmer sorgen och den inre stressen. Det är tvärtom ett tecken på hälsa! Ta tillvara den omsorg och det stöd som andra ger i den här situationen. Den uppmuntran som du får och det generösa accepterandet från människor som ser dig för den du är, ger en möjlighet att bygga upp det som raserats, fast på ett nytt sätt!

Publicerat den
Kategoriserat som Uncategorized

av administration

Framför allt medmänniska. Dessutom egenföretagare och bloggare som vill dela med mig av upplevelser som berikar livet, samt inspirera och uppmuntra till ett hälsosamt och uthålligt levnadssätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *