Trygghet

Jag har just lyssnat till ett vinterprat med juristen och författaren Malin Persson Giolito. Den inledande sammanfattningen säger att hon i sitt program ska försöka ”lista ut hur hon ska undvika att förlamas av undergångstankar”. När jag har lyssnat på det mesta av programmet, så landar jag mer i en känsla av att hon beskriver längtan efter trygghet – både sin egen längtan och den som finns hos människor i vår samtid. Naturligtvis blir den längtan starkare mot den dova bakgrundsklangen från en jord vars ekosystem håller på att kollapsa och där så mycket verkar peka på att det redan är för sent för livräddande insatser.

Om jag lämnar Malins vinterprat för en stund, så är det naturligtvis så att massor av yttre orsaker påverkar vår känsla av trygghet. Att många människor i dag håller på att förlora sina jobb är en oerhört oroande faktor hos familjeförsörjare. Stressrelaterade hälsoproblem och övertygelsen om att man inte räcker till blir till en ond cirkel som leder till en ännu större känsla av oförmåga att hantera sin situation.

Det är en stor utmaning att på alla plan kämpa emot de negativa faktorer i samhället vilka vill få oss att förlora fotfästet. Utan trygghet blir det nämligen maktlöshet, eftersom avsaknaden av trygghet får oss att ge upp hoppet.

Samtidigt är jag nu så mogen att jag med emfas vågar hävda den insikt som vuxit fram genom åren. Det är bara den som är trygg i sig själv, som har modet och orken att kämpa för den allmänmänskliga tryggheten. Att vara trygg i sig själv är inte detsamma som att vara arrogant och egenmäktig. Däremot innebär tryggheten att man har landat i ett erkännande av sig själv och av sin egen förmåga (men också oförmåga). Även om tryggheten avspeglar sig i solidaritet och medmänsklighet, så innebär den också modet att våra vara obekväm.

Trygga människor behöver inte sparka sig fram eller trampa på andra för att nå högre. Däremot kan deras förmedlande av trygghet vara som en öppen famn och en skyddande hamn för människor som är vilsna och osäkra.

Utan att vi premierar och ger rum för den här grundtryggheten i våra individuella liv, så kommer vi ha svårt att påverka vårt samhälle på ett positivt sätt. Det är där, hos oss själva vi måste börja, genom att lyfta fram och uppmuntra varje människas rätt att bejaka sig själv och sin egen övertygelse.  

Liksom Malin antyder, finns det också en transcendent aspekt i tryggheten. Vi kan finna trygghet genom att tro på Någon som är större än oss själva. Jag avslutar därför med den sång som Malins program inleds med:

Put your hand in the hand of the man who stilled the water

Put your hand in the hand of the man who calmed the sea

Take a look at yourself and you can look at others differently

Put your hand in the hand of the Man from Galilee.

Publicerat den
Kategoriserat som Uncategorized

av administration

Framför allt medmänniska. Dessutom egenföretagare och bloggare som vill dela med mig av upplevelser som berikar livet, samt inspirera och uppmuntra till ett hälsosamt och uthålligt levnadssätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *