Utan namn

Det går inte att slå på radion eller TV:n utan att kriget i Ukraina diskuteras och ventileras ur varje tänkbar vinkel och vrå. Vilket är helt naturligt. Dels har vi ett behov av att bli informerade om vad som sker. Dessutom är informationen också ett sätt för oss att kunna agera. Nöden är oerhört omfattande just nu och det ukrainska folket klarar sig inte utan omvärldens bistånd.

I det spända läge som råder, vet jag att det finns människor i vårt eget land som går med radion och kanske TV:n påslagen hela dagarna. Nästan dygnet runt matas man med otäcka scener och ångestfyllda berättelser.

Jag har förstått att det här ständiga informationsflödet hos en del skapar en enorm ångest och oro. Det blir som en tankekvarn som rör och roterar utan att lämna utrymme för vila.

Vi behöver följa med, vi måste engagera oss, vårt bistånd är helt nödvändigt. För att kunna göra det med uthållighet, så är det lika viktigt att hitta de små men helhjärtade avbrotten. Parenteser, då vår tanke och uppmärksamhet inriktas på något helt annat. Stunder, då vi kan njuta av att bara vara. En del av dagen, då vi helt enkelt stänger ute vår maktlöshet och vanmakt inför det som sker på krigsskådeplatsens Ukraina.

Jag har för min egen del tagit en sådan paus i kväll. Gymmet avlöstes av ett härligt bastubad. Min upplevelse av bastun är nästan magisk. I takt med att svettandets process sätter igång så känns det som att bekymren rinner av. Samtidigt vaknar de konstruktiva tankarna till liv.

Jag vet inte vilka vetenskapliga belägg jag har för påståendet att bastuvärmen kan ånga bort ångestkänslor och oro. Däremot är min subjektiva upplevelse att en stund i en väl uppvärmd bastu får mig att må mycket bättre på alla sätt!

Oavsett vilka knep vi har för att koppla av, så är det just nu mer viktigt än någonsin med andrum i vår vardag.