Andas in lugnet

Stressen är en av vår tids stora gissel. Visserligen brukar man skilja på ”god” och ”ond” stress. Tanken är att man kan behöva ett visst mått av stress för att kunna nå sina mål. Den där lagom stora adrenalinkicken sägs behövas för att vi ska känna oss tillfredsställda.

Må så vara men i de allra flesta fall är stressen av ondo. Det finns gott om studier som visar dess negativa inverkan på både psyke och soma. De flesta människor behöver inte lära sig att stressa, däremot är det en konst att kunna stressa av.

Det finns alldeles för många saker som triggar igång oss i vår vardag. Det användbara verktyg som jag nu använder mig av, nämligen internet med alla dess möjligheter, kanske också utgör en av de största hälsoriskerna i vår tid. Pressen att omedelbart kommunicera och respondera gör att eftertanke och reflektion sätts på undantag.

De möjligheter som står oss till buds innebär också att kraven blir större. Krav på att lyckas i sin karriär, att tjäna mer, att kunna betala sina lån, att motsvara alla förväntningar i föräldrarollen, att……………..

Det finns inget enkelt knep för att komma ur ekorrhjulet. Däremot behövs det modigt folk som vågar tala om vilka faror människan utsätter sig för i sin jakt på att ständigt nå högre och få det bättre. Som dessutom kan vara vägvisare och peka på att det finns alternativa sätt att leva.

Sådana sanningssägare är inte bakåtsträvare. Däremot har de en förmåga att kunna inse de långsiktigt förödande konsekvenserna av ett samhälle som inte tar hänsyn till människans behov.

Människan är ingen maskin. Vi är skapade för att kunna njuta av livet. Meningen var att vi skulle vara delaktiga i skapelseprocessen och uppleva en tillfredsställelse i det vi gör.

Hemligheten för att uppnå lycka är inte att äga mycket, utan att kunna känna lyckan i allt som vi faktiskt redan äger. Det mesta delar vi med alla andra och det är gratis!

av administration

Framför allt medmänniska. Dessutom egenföretagare och bloggare som vill dela med mig av upplevelser som berikar livet, samt inspirera och uppmuntra till ett hälsosamt och uthålligt levnadssätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.