Till sist…

Om den här boken har visat att det finns vägar att resa sig och gå vidare efter en kris, så innebär det inte att det existerar någon ”Quick fix-lösning”, lika för alla. Däremot har jag velat förmedla hur viktigt det är att hålla fast vid hoppet, hur förtvivlat läget än verkar vara. Känslan av oduglighet därför att man tror sig ha misslyckats i livet, behöver inte och bör inte få sista ordet i en människas liv. Här är några orsaker varför det är så viktigt att bevara hoppet:

  • Det ”trotsiga hoppet”, är en antidot mot misströstans resignation.
  • Det ”trotsiga hoppet” är en hjälp i bearbetningens process.
  • Det ”trotsiga hoppet” ger kraft att erkänna sina egna misstag och att lämna andras misstag åt sidan.
  • Det ”trotsiga hoppet” öppnar ögonen inför nya alternativ.
  • Det ”trotsiga hoppet” bidrar med en tro på framtiden.
  • Det ”trotsiga hoppet” ger en möjlighet att ta tillvara de insikter man förvärvat.

Om man har klarat av det värsta, innebär det också en unik erfarenhet att bära med sig i sitt eget liv och att dela med andra människor. Kriser och svåra livssituationer är inte önskvärda. Däremot skulle vår mänsklighet vara mycket fattigare utan de människor som har genomlevt kriser och är beredda att dela sin erfarenhet och sitt fördjupade perspektiv med andra.

Litteratur

Fredrik Backman, En man som heter Ove, Forum, 2012

Jan Bylund och Mattias Lundberg, Den lyckliga pessimisten, Forum, 2014

Johan Cullberg, Kris och utveckling , omarbetad upplaga 2006

Boris Cyrulnik, Att tala om kärlek vid avgrundens rand, Ersatz,2009

Boris Cyrulnik, Resilience, Penguin, 2011

Laila Dahl, Att gå sönder och bli hel igen, Libris 2015

Sara Hedrenius, Intervju i Expressen 12 aug 2009

Stevan E Hobfall et al Five Essential Elements of Immediate and Mid–Term Mass Trauma Intervention: Empirical Evidence” Psychiatry 70(4) Winter 2007

Ludvig Igra, Den tunna hinnan – mellan omsorg och grymhet, Natur och Kultur, 2001

Barbro Lennér-Axelson, Förluster – om sorg och livsomställning,  Natur och kultur 2010

Carl Rogers, Empathic: An Unappreciated Way of Being. Paper 1975

Kerstin Uvnäs-Moberg, Intervju i Läkartidningen nr 35 2004 sid 2634

Kerstin Uvnäs-Moberg, Intervju i Dagen, 11 Februari 2016

Publicerat den
Kategoriserat som Uncategorized

av administration

Framför allt medmänniska. Dessutom egenföretagare och bloggare som vill dela med mig av upplevelser som berikar livet, samt inspirera och uppmuntra till ett hälsosamt och uthålligt levnadssätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *